Aktualności

Kwiecień 2021
W zakładzie rozpoczęto prace przystosowujące do produkcji odżywek białkowych opartych na koncentracie białek mlecznych oraz koncentracie i izolacie białek serwatkowych. 

Luty 2020
W Zakładzie zakończono modernizację linii technologicznej.

Maj 2017
W zakładzie rozpoczęto przygotowania do uzyskania certyfikatu ISO 22 000.

Kwiecień 2017
W zakładzie rozpoczęto przygotowania do uzyskania certyfikatu producenta EKO – żywności.

Marzec 2017
W zakładzie rozpoczęto przygotowania do wdrożenia normy BRC – zasad międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności.

Grudzień 2015
Zakład zakończył realizację projektu w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Listopad 2015
W zakładzie wdrożono system HACCP.

Styczeń 2015
W Zakładzie rozpoczęto budowę nowoczesnej linii technologicznej do produkcji sypkich mieszanek spożywczych.

Styczeń 2014
Z firmy ZOTMIS wydzielono dział doradczy.

Październik 2013
ZOTMIS podpisał Umowę o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.