Projekty współfinansowane z EFRR 2014-2020

Na podstronach publikowane są opisy projektów współfinansowanych przez EFRR 2014-2020.

(Należy najechać kursorem na Menu –> Projekty współfinansowane z EFRR 2014-2020. Ukazuje się spis).