Dział szkoleniowo – doradczy

Uruchomiony w styczniu 2014 Dział szkoleniowo – doradczy zajmuje się:
1.    Doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
2.    Szkoleniami w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
3.    Sporządzaniem oraz rozliczaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy unijnych.

Dział ten powstał w oparciu o własne doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych dla realizacji pojektów wraz z dalszym ich rozliczaniem Projekty realizowane są indywidualnie, dla pojedynczego przedsiębiorcy, bez powielania wzorów. Daje to możliwość skupienia się na rzeczywistych  potrzebach każdego zakładu/firmy i pozwala przewidzieć i zapobiec możliwym, późniejszym komplikacjom, wynikłym w trakcie realizacji projektu.

Kontakt z Działem: szkolenia@zotmis.com