Projekty współfinansowane z EFRR 2014-2020 w ramach „μGranty dla przedsiębiorstw”.

Zakład Produkcji Mleczarskiej ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka otrzymała dofinansowanie dla projektu Ex: 79/02/22 „Opracowanie roślinnej mieszanki będącej substytutem mleka w proszku, dla osób z alergią lub nietolerancją pokarmową, obejmującą białka mleka.” w ramach programu
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.
Całkowita wartość  projektu: 244 155 zł_
Całkowita wartość dofinansowania: 148 875 zł”_

Celem projektu jest opracowanie roślinnej mieszanki proszkowej dla osób cierpiących na alergie na białko mleka. Mieszanka będzie mogła zastąpić mleko w proszku pod względem zdefiniowanych zastosowań kulinarnych, z uwzględnieniem  osiągnięcia podobnych podstawowych wartości odżywczych i cech sensorycznych.

________________________________________________________________________________________________________________

Zakład Produkcji Mleczarskiej ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka otrzymała dofinansowanie dla projektu Ex: 78/02/22 „Opracowanie mieszanki białkowej o rozłożonej w czasie strawności, dla osób z niedoborem białka, w profilaktyce i przebiegu części chorób cywilizacyjnych i chorób związanych z okresem starzenia się.” w ramach programu
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.
Całkowita wartość projektu: 242 310 zł_
Całkowita wartość dofinansowania: 147 750 zł”_

Celem projektu jest opracowanie białkowej mieszanki proszkowej dla osób cierpiących na niedobór białka. Mieszanka będzie charakteryzowała się właściwościami fizyko-chemicznymi porównywalnymi z białkowymi produktami specjalnego przeznaczenia medycznego dostępnymi na rynku.

________________________________________________________________________________________________________________

Zakład Produkcji Mleczarskiej ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka otrzymała dofinansowanie dla projektu Ex: 42/03/22 w ramach programu „Przeprowadzenie badań umożliwiających wdrożenie innowacyjnych półproduktów z dodatkami funkcjonalnymi – masa makowa fortyfikowana wit.D3 przeznaczona dla diabetyków”
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.
Całkowita wartość projektu: 246 000 zł_
Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 zł”_

Celem projektu jest opracowanie mieszanki makowej o niskim IG, fortyfikowanej wit.D3, która po zalaniu płynem, miałaby takie same możliwości zastosowania jak popularny, słodki produkt: masa makowa w puszce.

________________________________________________________________________________________________________________

Zakład Produkcji Mleczarskiej ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka otrzymała dofinansowanie dla projektu Ex: 84/02/22 w ramach programu „Opracowanie optymalnej metody pozyskiwania z makuchów białka roślinnego – składnika odżywczego w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.”
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy,
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.
Całkowita wartość projektu: 233 700 zł_
Całkowita wartość dofinansowania: 142 500zł_

Celem projektu jest opracowanie produktu białkowo-błonnikowego. Wytłoki zostaną pozbawione resztek tłuszczu i wody, co spowoduje znaczne spowolnienie procesów oksydacyjnych, będących barierą przy wykorzystywaniu wytłoków do celów spożywczych

________________________________________________________________________________________________________________