Projekty współfinansowane z EFRR 2007-2013

We wrześniu 2015 zakończono realizację projektu budowy nowoczesnej  linii technologicznej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

W kwietniu 2015 zakończono projekt badawczy Opracowanie składu jakościowego i ilościowego oraz technologii produkcji mieszanki proszkowej spożywczej na bazie proszków mlecznych. Badania uwzględniające pro – naturalny charakter projektu,  zrealizowany dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków  budżetu państwa w ramach Projektu Voucher Badawczy nr 3.Logo 1

W grudniu 2015 zakończono projekt  Uzyskanie ochrony patentowej innowacyjnego produktu spożywczego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków budżetu państwa.

UE EFRR_pol

INNOWACYJNA_GOSPODARKA_LONG

We wrześniu 2013  zakończono projekt badawczy Badanie wpływu dodatku wybranych substancji czynnych na zmianę właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych proszku serwatkowego. Badania uwzględniające pro- naturalny charakter projektu,  zrealizowany dzięki otrzymaniu wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje, udzielanego  w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.