Projekty współfinansowane z EFRR 2014 – 2020

FE_POIR_poziom_pl

Projekty zrealizowane dzięki uzyskaniu  wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Bony na innowacje dla MŚP.

Realizacja projektu wrzesień 2019 – czerwiec 2020
Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji płatków zbożowych z dodatkami białkowymi.
Całkowity koszt projektu: 211 655,94  zł  Dofinansowanie projektu z UE:  146 266,30 zł
Cel projektu: opracowanie nowej, innowacyjnej technologii produkcji dla płatków zbożowych (owsianych) 
z dodatkami proszkowymi białkowymi w celu uzyskania nowych własności fizycznych mieszanek, które nie są możliwe do uzyskania w trakcie standardowego procesu produkcyjnego. Produkty są adresowanych zarówno dla osób odżywiających się konwencjonalnie jak i dla osób na dietach eliminacyjnych (wegetarian, wegan) itp.

Linia

VOUCHER 2019 Voucher 2019_kpai

Projekty zrealizowane dzięki uzyskaniu  wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa  1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy.

Realizacja projektu luty 2020 – październik 2020
Tytuł projektu: Opracowanie produktu białkowego z dodatkiem naturalnych substancji smakowych.
Całkowity koszt projektu: 123 000,00  zł  Dofinansowanie projektu z UE:  80 000,00 zł
Cel projektu: opracowanie składu jakościowego i ilościowego oraz opracowanie technologii produkcji  białkowej mieszanki proszkowej (na bazie MPC),
przeznaczonej dla osób z niedoborami białka w niedożywieniu już występującym oraz w trakcie ryzyka wystąpienia.

Linia