Oferta zakupu usługi badawczej w ramach projeku Bony na innowacje dla MŚP

Solec Kujawski, 30.12.2015

Firma ZOTMiS Marzenna Czarska – Sawicka, działając zgodnie z:
– wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
– przepisami prawa w sprawie udzielania zamówień dla projektów, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

informuje, iż zakończyła postępowanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prac badawczych w projekcie Opracowanie technologii produkcji oraz składu jakościowego i ilościowego mieszanki proszkowej spożywczej. Badania uwzględniające pro – zdrowotny charakter produktu.  Jedyną ofertę, która została przyjęta, złożył Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy.