Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego i wyborze Wykonawcy usługi

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.03.2021
Solec Kujawski, 17.03.2021

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w dniu 15.03.2021 zostało zakończone przyjmowanie ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w projekcie „Opracowanie mieszanki białkowej o zróżnicowanym czasie wchłaniania białek” planowanym do realizacji w w ramach konkursu:
Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy, realizowanego w ramach
Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014 – 2020

W/w projekt „Opracowanie mieszanki białkowej o zróżnicowanym czasie wchłaniania białek” znajduje się w trakcie oceny merytorycznej prowadzonej w przedmiotowym konkursie.

Po zakończeniu postępowania przyjęto ofertę, którą złożyła:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85 – 229 Bydgoszcz

Szczegółowa informacja – w załączniku.

informacja o wynikach postepowania ofertowego