Oferta zakupu analizy marketingowej

Postępowanie zakończone.

Zakup analizy marketingowej wraz z ekspertyzą został zrealizowany dla produktu spożywczego objętego projektem

Uzyskanie ochrony patentowej innowacyjnego produktu spożywczego,
realizowanego w ramach:
Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności umysłowej,
Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną,
Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Solec Kujawski 13.02.2015