Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego i wyborze Wykonawcy usługi

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 03.02.2020
Solec Kujawski, 14.02.2020

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w dniu 12.02.2020 zostało zakończone przyjmowanie ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w projekcie „Opracowanie produktu białkowego z dodatkiem naturalnych substancji smakowych” planowanym do realizacji w w ramach konkursu:
Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy, realizowanego w ramach
Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014 – 2020

W/w projekt „Opracowanie produktu białkowego z dodatkiem naturalnych substancji smakowych” znajduje się na liście przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach Funduszu badań i Wdrożeń Voucher Badawczy III nabór 3 runda.

Po zakończeniu postępowania przyjęto ofertę, którą złożyła:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85 – 229 Bydgoszcz

Szczegółowa informacja – w załączniku.

Informacja o zakończeniu postepowania i wyborze Wykonawcy