Oferta zakupu wózka widłowego elektrycznego

Solec Kujawski 11.09.2015

Zaproszenie do złożenia oferty sprzedaży wózka widłowego elektrycznego. Szczegóły w załączniku.

Solec Kujawski, 25.09.2015

Postępowanie zakończono.

Zakup został zrealizowany w ramach projektu:
Remont i modernizacja hali produkcyjnej wraz z zakupem linii technologicznej do produkcji spożywczej w Solcu Kujawskim
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie 5.2.1 wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw