Voucher badawczy nr 3

Po rozpatrzeniu złożonych ofert prace badawcze będzie realizował

Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska UTP w Bydgoszczy

Planowany termin rozpoczęcia prac: 01.07.2014