Voucher badawczy nr 1

Po rozpatrzeniu złożonych ofert prace badawcze będzie realizował
Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska UTP w Bydgoszczy

Planowany termin rozpoczęcia prac: 01.04.2014